Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza SR
SK
CS
EN
The nearest date: According to you
Venue: Company in-house training
Length: 2 days
Price: On request

The workshop is intended for company owners, managers, executives and especially HR staff.

Course objectives

Talent Management is a concept of applying a corporate culture based on equal opportunities, working with the potential of the people you surround yourself with. You can choose from two options:

 • long-term work on the "evolutionary" transformation of corporate culture and especially the processes in the human resources department
 • radical transformation

At the workshop, you will learn which of these options is more suitable for your company and how to use the available Talent Management tools.

Course content

 • Charakteristika Talent manažmentu a jeho význam v podnikovej kultúre
 • Nástroje talent management
 • Bariéry talent managementu
 • Kde začína práca s talentami?
 • Akým spôsobom získať talenty do vášho tímu?
 • Perspektíva vs EQ
 • Silné stránky, na čo sa zamerať? Osobnostné silné stránky, odborný potenciál, tímové roly, čo je pre váš pracovný tím dôležité?
 • "Áčkoví" vs "Béčkoví" spolupracovníci a dopad týchto rozhodnutí
 • Motivácia a motivačný systém pre talenty
 • Politika koncentrácie talentov v spoločnosti
 • Procesy a pravidlá vs kreativita a schopnosť riešiť problémy

Additional information

Training Schedule - Open Public Online Term          
Testing the training connection from 07:45 *
Training program 08:00 - 12:00
Lunch break 12:00 - 12:30
Training program 12:30 - 14:00
Processing a case study / test       after 14:00

* UTC +1 time zone (DE, BE, DK, NL, NO, SE, AT, ES, FR, IT, SI, SK, CZ, PL, HU, ...)

+421 908 345 320 Training question

Similar training

Training name Training duration Venue Price The nearest date
1 day
Company in-house training On request
According to you
2 days
Company in-house training On request
According to you
2 days (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € VAT included
05.12.2023 - 06.12.2023
2 days
Company in-house training On request
According to you
1 day
Company in-house training On request
According to you
1 day
Company in-house training On request
According to you
1 day
Company in-house training On request
According to you